SUS

Z David Seidl
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Předmět správa unixových systémů

Podmínky absolvování předmětu

Denní studium

 • Předmět je hodnocen klasifikovaným zápočtem. Pro jeho získání je zapotřebí získat minimálně 30 bodů ze cvičení a minimálně 30 bodů z finálního testu.
 • Všechna cvičení budou bodovaná. Ve cvičeních se budou řešit úkoly týkající se správy operačního systému Linux.
 • Cvičení bude celkem 9 přičemž na každém cvičení můžete obdržet až 8 bodů.
 • Poslední cvičení bude probíhat pouze závěrečný test. Tento test bude hodnocen maximálně 50 body. V závěrečném testu bude muset student prokázat, pokročilé znalosti správy operačního systému a vybraných služeb. Každý student dostane specifický úkol týkající se pokročilé správy služeb OS. Od studenta se očekává že provede instalaci serveru a korektní instalaci a konfiguraci požadovaných služeb.
 • Cvičení nebudou nahrazována a proto zcela záměrně je celkový možný bodový zisk větší než 100 bodů, pokud se tedy na některé ze cvičení nedostavíte nebo z organizačních důvodů cvičení odpadne, stále máte možnost získat plný počet bodů.

Kombinované studium

 • Předmět je hodnocen klasifikovaným zápočtem. Pro jeho získání je zapotřebí získat minimálně 30 bodů z jednotlivých tutoriálů a minimálně 30 bodů z finálního testu.
 • Tutoriálů bude celkem 5 (rok 2018/2019 pouze 4) a všechny budou bodovaná. V tutoriálech se budou řešit úkoly týkající se správy operačního systému Linux. Za každý tutoriál je možné získat až 15 bodů.
 • Poslední tutoriál bude probíhat pouze závěrečný test. Tento test bude hodnocen maximálně 50 body. V závěrečném testu bude muset student prokázat, pokročilé znalosti správy operačního systému. Každý student dostane specifický úkol týkající se nasazení OS Linux jako serveru. Od studenta se očekává že provede instalaci serveru a korektní instalaci a konfiguraci požadovaných služeb.

Co můžete od tohoto předmětu očekávat

Předmět Správa unixových systémů by vás měl seznámit s principy, které se používají v operačních systémech unixového typu. Předmět bude zaměřen především na správu služeb, které jsou běžně pod unixovými systémy provozovány (email, www, DNS). Část výuky bude taky věnována procesu překladu jádra operačního systému a vývoji ovladačů pro GNU/Linux. Přesto že výuka bude probíhat na distribuci Debian, principy jsou identické pro všechny distribuce OS Linux, ale také pro většinu systémů unixového typu.

Co od tohoto předmětu očekávat nemůžete

 • Poté co vykonám tento předmět budu Linuxový správce - chyba, cesta k dobrému Linuxovému správci je přes mnoho probdělých nocí nad konfiguracema, kompilacema a jinýma komplikacema. Dobrého správce z vás udělá jen dobrá zkušenost a tu ve škole nezískáte.
 • Pro to aby jste se stali kvalitní správci, je nutné ovládat mnohé diagnostické nástroje a taky je dobré umět programovat v jazyce Bash. Ovládání těchto nástrojů je pro dobrého správce nutnost.

Literatura

Obrovská výhoda Linuxového světa je to že většina věcí je velmi dobře a podrobně zdokumentována. Webových stránek i tištěné literatury je opravdu velké množství. Všechna témata, která budeme probírat jsou již velmi dobře popsána na webu. U každé přednášky se budu snažit uvést několik odkazů na webové stránky věnované probírané tématice.

Doporučené weby:

Doporučené knihy:

 • Kolektiv autorů. Linux - Dokumentační projekt. 4. vydání. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-80-251-1525-1
 • SNYDER, Garth; HEIN, Trent; NEMETH, Evi. Linux : Kompletní příručka administrátora, 2. aktualizované vydání. [s.l.] : Computer Press, 2008. 976 s.
 • JELÍNEK, Lukáš. Vytváříme vlastní distribuci Linuxu. Brno : Computer Press, 2010. 304 s. ISBN 978­80­251­2433­8
 • JELÍNEK, Lukáš. Jádro systému Linux. Brno : Computer Press, 2008. 688 s. ISBN 978­80 251­2084­2

Co budete potřebovat na cvičení

Na cvičeních budeme pracovat ve virtualizovaném počítači. Jako virtualizační prostředí jsme zvolili Virtualbox a to z mnoha důvodů. Především je to volně šiřitelný a multiplatformální program, který může bez omezení používat každý.

Témata jednotlivých přednášek a navazujících cvičení

První přednáška

Historie OS Unix a jeho vývoj[1]; OS Linux vznik a koncepce [2]; Distribude OS Linux [3] [4]; Příkazový řádek; možnosti příkazového řádku, základní příkazy [5]; význam složek v kořenovém adresáři [6]

Cvičení:

 • Práce se software Virtualbox [7].
 1. Doporučuji prostudovat dokumentaci k tomuto programu.
 2. Pracujete-li na školním PC zažádejte si u cvičícího navýšení uživatelské quoty.
 • Instalace distribuce Debian do virtualizovaného prostředí [8] [9].
 1. Do domovského adresáře stáhněte iso soubor s aktuálním instalátorem distribude Debin ve verzi netinstal

  https://www.debian.org/distrib/netinst pro systémy s procesorem i386 nebo amd64 dle vašeho procesoru.
 2. Pokud pracujete na vlastním notebooku důrazně doporučuji použít pro instalaci DVD iso soubory [10]. V případě velkého vytížení WiFi je instalace pomocí 'netinstal' velmi zdlouhavá.
 3. Vytvořte nový virtuální počítač s názvem Debian, typu Linux, verze Debian
 4. Pro instalaci virtuálního PC postačí i minimum paměti
 5. Vytvořte virtuální pevný disk typu VDI nebo VMDK, Dynamicky alokovaný o velikosti 8GB
 6. Přepněte se do menu Global Tools a vytvořte nový síťový interface s názvem 'vboxnet0', nastavení ponechte defaultní.
 7. Pro virtuální PC navolte dvě síťové karty, první uveďte do stavu NAT a druhou do stavu 'Host only adapter' (V menu Virtualboxu v položce File->Preferences->Network->H.only networks, musí existovat alespoň jedna síť typu hostonly)
 8. Spusťte vytvořený virtualizovaný počítač a nastavte jako CD stažený iso soubor
 9. Spusťte instalaci distribuce Debian v textovém prostředí (grafický instalátor bývá pomalejší)
  1. Pro instalaci doporučuji zvolit anglický jazyk, dle libosti je možné volit i češtinu, umístění Česká republika a klávesnice dle libosti
  2. Pro připojení k síti zvolte rozhraní zařazené do sítě NAT, typicky enp0s3
  3. Zvolte jméno počítače, zadejte doménu (doporučuji vsb.cz), heslo pro uživatele root a vytvořte běžného uživatele a taktéž mu zadejte heslo.
  4. Rozdělení disku zvolte Asistované - použít celý disk, vyberte virtuální disk, zařaďte všechny soubory do jedné oblasti a zapište změny na disk.
  5. Pokud se instalační proces zeptá na další CD tak tento dotaz ignorujte, pokud instalaci provádíte z 'CD netinstall'. Instalujele-li z kompletní sady DVD, proskenujte i další DVD.
  6. Nastavte správce balíků pro Českou republiku, ze serveru ftp.cz.debian.org, bez proxy serveru.
  7. K průzkumu popularity balíků se připojovat nemusíte.
  8. Vyberte pro instalaci program SSH Server a zrušte výběr všech ostatních nástrojů.
  9. Prosím neinstalujte grafické rozhraní. To na server nepatří.
  10. Zvolte instalaci zavaděče GRUB do hlavního zaváděcího záznamu do zařízení /dev/sda
  11. Dokončete instalaci, spusťte váš Debian a přihlaste se jako uživatel root nebo jako běžný uživatel
  12. Pro 'oživení' druhé síťové karty zadejte ve vašem Debianu pod uživatelem root: dhclient eth1, tím získá toto rozhraní IP adresu a vy se na virtuální PC můžete připojit prostřednictvím protokolu SSH, jakou IP adresu vaše virtuální PC získalo zjistíte příkazem ip address
 • Základní příkazy pro práci v příkazové řádku [11] [12]
 1. Přihlaste se do vašeho Debianu a vyzkoušejte si všechny základní příkazy pro práci v příkazové řádce.
 2. Pro veškerou další práci je nutné zvládnou základní operace v příkazové řádce. Především vytvoření, smazání, kopírování a přesouvání souborů či složek, pohyb v adresářové struktuře. Pro další práci je také nutné umět používat alespoň jeden textový editor.
 3. Pro začátečníky doporučuji do systému doinstalovat Midnight Commander příkazem apt-get install mc.


 • Je pro vás také k dispozici zip soubor se zkomprimovanou složkou Debian s čistou instalací Debianu. Heslo pro roota je root a uživatel je sei01 a heslo je sei01. Zip soubor je k dispozici zde: Debian-VirtualBox


Druhá přednáška

Jádro operačního systému Linux. Historie a současnost [13]. Kompilace jádra [14].

Cvičení:

Do vašeho virtuálního PC stáhněte aktuální verzi jádra operačního systému linux. Jádro rozbalte do standardního adresáře a pro jeho kompilaci použijte následující config soubor [15] (Za pomoc s opravou chyby v configu moc děkuji p.Svobodovi). Jako řetězec v položce local version použijte svůj login.

Je nutné doinstalovat tyto nástroje make gcc libncurses-dev bc xz-utils libelf-dev libssl-dev bison flex

Po kompilaci jádra, instalaci firmware a modulů, zkontrolujte zdali je kernel korektně nakopírovaný do složky /boot a zdali se vytvořila i složka s moduly. Taktéž zkontrolujte korektní úpravy provedené v zavaděči GRUB. Pokud proběhlo vše v pořádku restartujte PC a po restartu ověřte, že systém naběhl s novým kernelem.

Třetí přednáška

Tvorba ovladačů jádra. Tématika ovladačů jádra Linuxu je velmi rozsáhlá a vývoj v této oblasti je velmi dynamický a ke změnám může docházet celkem často. Základní informační kanál je samozřejmě dokumentace ke konkrétnímu kernelu. Obecné informace lze získat i z mnohých internetových zdrojů. Upozorňuji že informace jsou mnohdy zastaralé, takže je nutné sledovat i kdy byl daný článek vydaný. Základní principy jsou platné stále, ale rady ve fóru z roku 2008 už opravdu nebudou aktuální :-).

Odkazy na internetu:

http://www.security-portal.cz/search/node/Tvorba%20modul%C5%AF
https://www.kernel.org/doc/Documentation/
https://www.kernel.org/doc/Documentation/kbuild/modules.txt
http://www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/2007/07/05/devhelloworld-a-simple-introduction-to-device-drivers-under-linux.html

Odkazy na vzorové moduly funkční s jádrem 4.2.1.

http://seidl.cs.vsb.cz/iso/module_sample.tar


Cvičení:
Pro vámi zkompilované jádro vytvořte modul či moduly na kterých budete demonstrovat práci s rutinama čtení a zápisu do souboru ve složkách proc a dev. Prosím použijte nějaký netriviální příklad.

Čtvrtá přednáška

ISC-DHCPD server, netboot. Tématem přednášky bude DHCP server isc-dhcpd-server, který je nejčastěji používaný ve větších sítích. Další téma bude vytvoření sítě s bootováním bezdiskových PC pouze ze sítě. Zapotřebí bude také využití serveru NFS jako síťového diskového úložiště.

Konfigurace statické IP v /etc/network/interfaces

auto eth1
iface eth1 inet static
 address 192.168.57.2
 netmask 255.255.255.0
 broadcast 192.168.57.255

Instalace ISC-DHCPD

 apt-get install isc-dhcp-server
 
 /etc/dhcp/dhcpd.conf
 
 /etc/default/isc-dhcp-server

Zprovoznění překladu síťových adres

 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

TFTP server

 apt-get install tftpd-hpa
 
 /etc/default/tftpd-hpa

Konfigurace TFTP pro netboot

subnet 192.168.57.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.57.100 192.168.57.200;
 option broadcast-address 192.168.57.255;
 option routers 192.168.57.2;
 next-server 192.168.57.2;
 filename "pxelinux.0";
}

Image pro instalaci Debianu

http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz
http://ftp.cz.debian.org/debian/dists/Debian9.8/main/installer-i386/current/images/netboot/netboot.tar.gz
http://ftp.cz.debian.org/debian/dists/Debian9.8/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz
http://ftp.cz.debian.org/debian/dists/jessie/main/installer-i386/current/images/netboot/netboot.tar.gz
http://ftp.cz.debian.org/debian/dists/jessie/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz

Instalace NFS

 apt-get install nfs-kernel-server

Vytvoření adresářové struktury pro vzdálená PC a export prostřednictvím NFS

bin -> cp
boot -> cp
dev
etc -> cp
home
lib -> cp
lib64 -> cp
media
mnt
opt -> cp
proc
root -> cp
run
sbin -> cp
srv -> cp
sys
tmp
usr -> cp
var -> cp

Export FS v /etc/exports

/tftpboot/Debian/root   192.168.57.0/24(rw,async,no_root_squash)  
/home			 192.168.57.0/24(rw,async)

Bootmenu v souboru pxelinux.cfg/default

DEFAULT vesamenu.c32
PROMPT 0
 
MENU TITLE Boot Menu

LABEL Debian - NetBoot
KERNEL /Debian/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae
APPEND initrd=/Debian/initrd.img-3.16.0-4-686-pae root=/dev/nfs nfsroot=192.168.57.2:/tftpboot/Debian/root ip=dhcp rw

Struktura adresářů v /tftpboot

Debian
ldlinux.c32
libcom32.c32
libutil.c32
pxelinux.cfg
pxelinux.0
vesamenu.c32

Cvičení: 1) Na svém virtuálním serveru zprovozněte službu DHCPD a tftp, tak aby server umožňoval bootování bezdiskových stanic. Na nakonfigurujte serveru překlad síťových adres "SNAT", tak aby server poskytoval bezdiskovým stanicím přístup na internet. Pro bezdiskové stanice bude server exportovat kořenový adresář a adresář home. 2) Modifikace zadání dle pokynů cvičícího.

Pátá přednáška

Vzhledem k náročnosti probíraného tématu v předchozí přednášce bude pátá přednáška a cvičení věnována pouze řešením problémů z předchozí přednášky.

Šestá přednáška

Systém DNS. Prinární a sekundární autoritaticní DNS server bind9.

Pro základní instalaci budeme potřebovat pouze:

apt install bind9
apt install dnsutils udns-utils


Věnujte pozornost složce /etc/bind

Definice zónového souboru

$TTL 3h 			  ;doba expirace všech záznamů
@    IN   SOA   ns1.example.cz. spravce.example.cz. ( ; autoritativní DNS server + email správce bez @
             2018040302 ; seriové číslo, často ve formě data
             4h     ; jak často si stahuje data sekundární server
             2h     ; za jak dlouho se má sek.server pokusit stáhnout data při neúspěchu
             2w     ; kdy platnost dat v sek.serveru vyprší
             1h )    ; jak dlouho si mají data pamatovat cache servery
;
@    IN   NS   ns1.example.cz. ; autoritativní servery pro doménu, musí mít i A záznamy
@    IN   NS   ns2.example.cz. ; autoritativní servery pro doménu, musí mít i A záznamy


example.cz.  IN   MX   10   smtp.example.cz. ; primární emailový server
example.cz.  IN   MX   20   smtp2.example.cz. ; sekundární emailový server
example.cz.  IN   A    192.168.56.101     ; primární záznamy
ns1      IN   A    192.168.56.101
ns2      IN   A    192.168.56.102
smtp      IN   A    192.168.56.101
smtp2     IN   A    192.168.56.102
www      IN   CNAME  example.cz.
wiki	    IN   CNAME  example.cz.
test	    IN   CNAME  example.cz.
subdomena1   IN   A    192.168.56.101
subdomena2   IN   CNAME  example.cz.
www1	    IN   A    192.168.56.101
www2      IN   A    192.168.56.101

_http._tcp   IN   SRV   1 2 80 www1 ; _http sluzba, _tcp protokol, 1 priorita, 2 váha
        IN   SRV   5 3 80 www2

_http._tcp.www IN   SRV   1 2 80 www1.example.cz. ; _http sluzba, _tcp protokol, 1 priorita, 2 váha
        IN   SRV   5 3 80 www2.example.cz.

*._tcp     IN   SRV   0 0 0  . ;ostatní služby nejsou podporovány


Do named.conf.local je nutné uvést odkaz na zónový soubor

zone "example.cz" {
    type master;  ;jedná se o primární server pro danou doménu
    file "/etc/bind/db.example.cz";
};

Pro kontrolu je možné použít nástroj dig:

dig example.cz @127.0.0.1
dig _http._tcp.example.cz SRV @127.0.0.1

Přidání sekundárního serveru:

 • primární server
acl "example.cz" {
	192.168.56.101;
};

zone "example.cz" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.example.cz";
    allow-transfer { "example.cz"; };
};
 • sekundární server
masters example.cz-master { 192.168.56.101; };

zone example.cz {
	type slave;
	file "/var/cache/bind/db.example.cz";
	masters { example.cz-master; };
};


Reverzní záznamy:

 • soubor /etc/bind/db.192.168.56
$TTL  86400
56.168.192.in-addr.arpa.    IN   SOA   ns1.example.cz admin.example.cz. (
              20120820 ; serial
              4h    ; slave refresh
              2h    ; slave retry interval
              2w    ; slave data expiration
              1h )   ; maximum caching time when lookups fail
;
56.168.192.in-addr.arpa.    IN   NS   ns1.example.cz.
56.168.192.in-addr.arpa.    IN   NS   ns2.example.cz. 

10.56.168.192.in-addr.arpa.  IN   PTR   webserver.example.org.
1.56.168.192.in-addr.arpa.   IN   PTR   router.example.org.

V named.conf.local je nutné uvést odkaz na tento soubor

zone "56.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.56";
};


Cvičení: Na dvou virtuálních PC zprovozněte primární s sekundární DNS jako autoritativní DNS pro doménu vaše_příjmení.cz . V DNS uveďte záznamy: SOA, NS, A, CNAME a SRV. Nakonfigurujte také DNS pro reverzní záznamy IP rozsahu, který využíváte v lokální síti.

Sedmá přednáška

Tématem bude webový server apache2. Hlavním tématem bude provoz virtuálních domén a provoz serveru LAMP, tedy kombinace Linuxu, Apache, MySQL a PHP.

Pro instalaci serveru Apache2 na debianu zadejte apt-get install apache2
Rozšíření Apache a podporu PHP se provede apt-get install libapache2-mod-php
Server MySQL se nainstaluje příkazem apt-get install mysql-server
Pro otestování správné funkce LAMP serveru je dobré použít nějaký vhodný projekt, například MediaWiKi
Přidání uživatele do databáze
# mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> use mysql
MariaDB [mysql]> CREATE USER 'wiki'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wiki';
MariaDB [mysql]> \q
# mysql -u root
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wiki;
MariaDB [(none)]> use wiki
MariaDB [wiki]> GRANT ALL ON wiki.* TO wiki@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
MariaDB [wiki]>\q

Cvičení: Na virtualizovaném PC zprovozněte dvě virtuální domény www.vaše_příjmení.cz a wiki.vaše_příjmení.cz . Vše korektně uveďte v DNS (viz předchozí cvičení). Doména www.vaše_příjmení.cz bude obsahovat testovací stránku se souborem index.html . Pro doménu wiki.vaše_příjmení.cz rozšiřte Apache o podporu php a doinstalujte MySql server. Na této doméně nakonfigurujte software Mediawiki.

Osmá přednáška

 • Poštovní server je jeden z nejdůležitějších služeb, které dnes internet poskytuje. Jedním z nejvíce využívaných serverů pro poskytování poštovních služeb je postfix.
 • Postfix je nicméně pouze služba, která poštu doručuje mezi servery a do schránek uživatelů, pro doručení pošty k uživateli se běžně využívají protokoly IMAP nebo POP3. Druhý jmenovaný je již značně na ústupu. Jedním ze serverů pro doručování pošty uživatelům je Dovecot.
 • Další zcela běžnou službou při poskytování poštovních služeb je možnost správy pošty prostřednictvím webového klienta. Jedním z velmi používaných je Roudncube. • Jako relay pro postfix v prostředí univerzitní sítě použijte prosím mrk032-dev.vsb.czDo virtualizovaných PC budeme potřebovat následující balíčky:

apt-get install apache2 dovecot-imapd libapache2-mod-php mysql-server roundcube postfix

Postfix - základní konfigurace

/etc/postfix/main.cf
/etc/postfix/master.cf
#plně kvalifikované jméno systému
myhostname = mail.seidl.cz

#které domény systém obsluhuje
mydestination = mail.seidl.cz, localhost.seidl.cz, seidl.cz , localhost

#domovské sítě
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128     

#honza.cz ; pokud má email jen místní část, připojí se tato doména 
myorigin = /etc/mailname                     

#kam se mají předávat emaily, pokud se zakomentuje bude se využívat systém DNS
relayhost =

Postfix - vyhledávací tabulky

cat /etc/aliases
david: sei01@seidl.cz

newaliases
 • Kanonické mapování
cat /etc/postfix/canonical
sei01@seidl.cz david.seidl@seidl.cz	
postmap /etc/postfix/canonical
cat /etc/postfix/main.cf | grep canonical_maps
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
recipient_canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
 • Podporované formáty tabulek
postconf -m

Fronty postfixu

 postqueue -p     //výpis zpráv ve fronntě
 postqueue -s vsb.cz  //znovu pošle zprávy pro doménu vsb.cz
 postsuper -d DBA3F1A9 //vymaže zprávu
 postsuper -d ALL   //vymaže vše
 postsuper -h DBA3F1A9 //zadrží zpráv
 postsuper -H DBA3F1A9 //pustí zprávu
 postsuper -r DBA3F1A9 //opakované zařazení zprávu
 postcat -q DBA3F1A9 //vypíše zprávu

Místní doručování (mailbox, maildir)

 cat /etc/postfix/main.cf | grep home_mailbox
 home_mailbox = Maildir/

V některých případech je možné zadat parametr mail_spool_directory = /var/spool/mail pro mailbox nebo mail_spool_directory = /var/spool/mail/ pro maildir, je ale nutné vytvořit pro uživatele složky s jejich jmény

Server IMAP dovecot

Změna formátu z mailbox na maildir

cat /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf | grep mail_location
#mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
mail_location = maildir:~/Maildir/

Povolení ověření bez zabezpečení (pro běžný provoz velmi nebezpečné!!)

cat /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf | grep disable_plaintext_auth
disable_plaintext_auth = no

Webový IMAP klient Roundcube

Ve /var/www/html udělat link ln -s /var/lib/roundcube/ nebo virtuální doménu

V souboru /ect/roundcube/config.inc.php změnit:

$config['default_host'] = '127.0.0.1';  //samozřejmě pokud je imap server na stejném serveru jako LAMP

Cvičení:

 • Na virtualizovaném PC zprovozněte poštovní server pro vaši doménu. Korektně nadefinujte DNS záznamy včertně záznamů SRV pro tuto doménu. Pro uživatele definujte správné aliasy a kanonické názvy, tak aby přihlašovací údaje byly odlišné od názvu emailu. Například přihlašovací jméno bude sei01, ale odchozí i příchozí pošta bude david@seidl.cz .
 • Uživateli umožněte přístup k poště pomocí serveru dovecot-imapd. Pro jednoduchost umožněte přihlášení prostřednictvím hesla zadaného prostým textem. (Tohle v reálném světě internetu nikdy nedělejte)
 • Zprovozněte webový IMAP klient roundcube.


Finální test (19.4.2018)

Hodnocení finálního testu není pouze na základě toho zdali Vám konfigurované služby správně fungují.
Hodnotit se bude především zdali konfiguracím rozumíte a máte povědomí o tom jak služba funguje.
Opsat konfiguráky umí s prominutím cvičená opice. 
Naopak pokud Vám služba nebude fungovat a ukážete mi jak jste se snažili problém vyřešit, můžete stále získat plný počet bodů.

Během finálního testu máte k dispozici veškeré dostupné zdroje (knihy, poznámky, internet). Zakázána je jakákoli online komunikace!

Zadání finálního testu verze A

 • V prostředí Virtualbox vytvořte virtualizované PC (nebo i více PC), které bude obsahovat ISC DHCP server, tftp server, NFS a bind9 server.
 • Na serveru zprovozněte systém, který umožní bootování bezdiskových stanic.
 • Stanice bude mít svůj root file systém mountovaný do svazku exportovaného prostřednictvím serveru NFS. Stejně bude mít mountovaný i adresář /home.
 • Bezdiskové stanice budou bootovat do boot menu, kde si bude moc uživatel vybrat mezi spuštěním OS nebo instalací Debianu.
 • Named server bude fungovat pouze jako relay a nebude spravovat žádnou doménu.
 • Na serveru bude zprovozněný source NAT, který umožní přístup bezdiskovým stanicím do internetu.


Zadání finálního testu verze B

 • V prostředí Virtualbox vytvořte virtualizované PC (nebo i více PC), které bude obsahovat servery Apache2 s podporou PHP a SSL, postfix, dovecot a bind9.
 • Na server bind9 nakonfigurujte jednu doménu (váš_login.cz), v této doméně uveďte všechny potřebné záznamy (SOA, MX, A, CNAME, SRV).
 • Zprovozněte server postfix, tak aby spravoval emaily pro vaši doménu a emaily doručoval lokálně ve formátu Mailbox.
 • Zprovozněte server dovecot pro vyzvedávání pošty protokolem IMAP.
 • Na webovém serveru nakonfigurujte virtuální doménu mail.vas_login.cz na které poběží webový emailový klient a na které bude možné spravovat emaily z vaší domény.
 • Na webovém serveru nakonfigurujte virtuální doménu wiki.vas_login.cz a zprovozněte na ni MediaWiki.Pro úspěšné vykonání závěrečného testu není důležité zdali systém funguje, ale je důležité zdali víte jak funguje!
Součástí závěrečného testu bude i ústní zkouška, která se může týkat libovolného tématu probíraného v SUS.


COVID 19 (2020)

Vzhledem k nemožnosti pořádat přednášky na VŠB, vytvořil jsem řadu přednášek na youtube. V přednáškách je vysvětlena druhá část kurzu a to je elektronická pošta, DNS a LAMP. Prosím omluvte kvalitu, která není nejlepší. Přednášky jsem dělal bez střihu, takříkajíc na první dobrou. Takže tam najdete chyby, přeřeky a překlepy. Inu jako v mé klasické přednášce. Pokud by jste měli nějaké dotazy, prosím napište mi email.

Pro zájemce uvádím i přednášky z SOS, jako opakování.

Jak bude probíhat samotný finální test je stále ješte otázka. V hledáčku jsou možnosti online testu, nebo bude-li to možné testu na univerzitě. Uvidíme. Z toho lze taky odvodit, že ani termíny nejsou zcela jasné. Uvidíme jak se vše bude vyvíjet.