AI

Z David Seidl
Verze z 10. 2. 2020, 17:20, kterou vytvořil Sei01 (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „= Podmínky absolvování předmětu = * Každý student si vybere jedno z navrhovaných témat. Na toto téma vypracuje přednášku, kterou bude prezento…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Podmínky absolvování předmětu

  • Každý student si vybere jedno z navrhovaných témat. Na toto téma vypracuje přednášku, kterou bude prezentovat přes svými spolužáky.

Témata Přednášek

Kreslení schémat v programu Eagle

Základní elektrotechnické zákony. Pasivní a aktivní elektrotechnické a elektronické prvky

Diody, tranzistory, čtyřvrstvé elektronické součástky základní typy zapojení a vlastnosti těchto zapojení

Kondenzátory, základní vlastnosti a typy

Indukčnosti, základní vlastnosti a typy

Rezistory, základní vlastnosti a typy, supravodivost

Operační zesilovače základní typy zapojení a vlastnosti těchto zapojení

Snímače neelektrických fyzikálních veličin – teplot, rozměrů, poloh, hladin, vlastnosti, systémové chyby, chyby zapojení, průmyslová provedení

Elektrické pohony a jejich použití

Přenos elektrické energie v průmyslu

Bezpečnost při práci s elektřinou

Cvičení

Vaším úkolem bude vybrat si jedno ze schémat které vám budou nabídnuty a překreslit ho do elektronické podoby a vytvořit plošný spoj

Instalace programu Eagle a práce s tímto programem

V dalších cvičení se budeme věnovat zapojování jednoduchých elektrických obvodů